Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει.

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Προσανατολισμός στο χώρο

View more presentations or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου